Bài tập thì Quá khứ đơn và Quá khứ tiếp diễn [KÈM ĐÁP ÁN]

Việc học tiếng Anh đóng vai trò vô cùng quan trọng trong cuộc sống hiện đại. Bên cạnh việc học lý thuyết thì luyện tập các dạng bài thực hành là yếu tố cần thiết. Bởi lẽ, học đi đôi với hành – sự luyện tập sẽ giúp bạn củng cố kiến thức sâu hơn. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ đem đến cho bạn các dạng bài tập thì Quá khứ đơn và Quá khứ tiếp diễn từ cơ bản đến nâng cao giúp ôn tập và tổng hợp kiến thức vững chắc.

Lý thuyết thì Quá khứ đơn và Quá khứ tiếp diễn

1. Thì quá khứ đơn (Past simple Tense)

Câu khẳng định

S + Ved/cột 2 + O…

Ex: My parents went to Paris last week.

(Bố mẹ tôi đã tới Paris tuần trước)

Câu phủ định

S + didn’t + Vinf…

Ex: I didn’t eat this meal with my best friend yesterday.

(Tôi đã không ăn bữa ăn này cùng bạn tôi ngày hôm qua)

Thì quá khứ đơn

Câu nghi vấn

Did + S + Vinf…

Answer: Yes, S + did

No, S + didn’t

Ex: Did she visit Peter yesterday?

(Cô ấy đã thăm Peter ngày hôm qua đúng không?)

2. Thì quá khứ tiếp diễn

Câu khẳng định

FormS + was/were + Ving + O…
NoteI/ He/ She/ It/ Danh từ số ít – was

S= We/ You/ They/ Danh từ số nhiều – were

 Ex: Jim was playing cards with her brother at 8 p.m yesterday.

(Jim đã đang chơi bài cùng anh trai cô ấy lúc 8 giờ sáng hôm qua)

Câu phủ định

FormS + was/were + not + Ving + O…
NoteI/ He/ She/ It/ Danh từ số ít – wasn’t/was not

S= We/ You/ They/ Danh từ số nhiều – weren’t/ were not

Ex: We weren’t going out at 8 a.m last Monday.

(Chúng tôi đã đang không ra ngoài lúc 8 giờ sáng thứ Hai vừa rồi)

Câu nghi vấn

FormWas/Were + S + Ving + O…

Answer:

–         Yes, S + was/were

–         No, S + wasn’t/weren’t

NoteI/ He/ She/ It/ Danh từ số ít – was

S= We/ You/ They/ Danh từ số nhiều – were

Ex: Was she doing her homework with her sister at 7 p.m last night?

(Cô ấy đã đang làm bài tập về nhà cùng chị gái cô ấy lúc 7 giờ tối qua phải không?)

3. Phân biệt

Thì Quá khứ đơn và Quá khứ tiếp diễn có thể nhận biết như sau:

– Thì Quá khứ đơn được dùng để diễn tả những hành động đã xảy ra và kết thúc hoàn toàn trong quá khứ.

Ex: I watched this film yesterday.

(Tôi đã xem bộ phim này ngày hôm qua)

– Thì Quá khứ tiếp diễn thì được dùng để nói về hành động kéo dài trong quá khứ và có thể xảy ra cùng lúc, cùng thời điểm với một hành động khác trong quá khứ.

Ex: My mother met him while he was eating pizza in the restaurant.

(Mẹ tôi đã gặp anh ấy trong khi anh ấy đang ăn pizza ở nhà hàng)

+ Thì Quá khứ tiếp diễn còn dùng để nói một hành động kéo dài tại một thời điểm xác định trong quá khứ hoăc hai hành động cùng xảy ra song song nhau tại cùng 1 thời điểm.

Ex: I was reading book in my room while my son was watching TV.

(Tôi đang đọc sách trong phòng khi con trai tôi đang xem TV)

Bài tập tổng hợp thì Quá khứ đơn và Quá khứ tiếp diễn

I. Chia động từ

 1. I (spend) __________ my all holiday in Japan with my grandparents last month.
 2. They (tobe) __________ very lucky with weather yesterday.
 3. Most of the time I (sit) __________ in the library.
 4. We (not/eat) __________ nothing all day.
 5. Her family (visit) ___________ a farm in London three weeks ago.
 6. She (meet) ___________ a lot of kind people while she (work) __________ in New York.
 7. His sister (play) __________ a lot of badminton when she was younger.
 8. When she (open) _________ the door, it (rain) ____________.
 9. Potter (sleep) __________ when his parents (come) __________.
 10. I (fail) _________ in some subjects, but my best friend passed in all.

Bài tập quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn

II. Hoàn thành các câu sau

 1. He/break/bread/half/hand/one piece/her.
 2. Who/Tony/have/lunch/with?
 3. What/they/do/8 o’clock/yesterday?
 4. My sister/practise/piano/when/I/come/home.
 5. Girl/fall/hurt/herself/while/she/ride/bicycle.
 6. Minh/stand/under/tree/when/heard/explosion.
 7. Her aunt/take/her/see/Binh Minh aquarium/last month?

III. Tìm và sửa lỗi sai

 1. Tuan didn’t bought a new car yesterday.
 2. A lion escape from its cage yesterday evening.
 3. Linh was walk in the street when she fell over suddenly.
 4. They just talked about him before you arrived.
 5. My mother didn’t broke the flower vase yesterday morning.
 6. Watson turn on the TC, but nothing happened.
 7. His sister prepared for her birthday party at this time last week.
 8. Her son was planting trees in the garden at 3 p.m yesterday.
 9. She were very tired, so she went to bed so early.
 10. While people was talking to each other, my brother was listening to music in his room.

Đáp án

I. Chia động từ

 1. spent
 2. were
 3. was sitting
 4. weren’t eating
 5. visited
 6. met – was working
 7. played
 8. opened – was raining
 9. was sleeping
 10. failed

II. Hoàn thành các câu sau

 1. He broke the bread in half and handed one piece to her.
 2. Who did Tony have lunch with?
 3. What were they doing at 8 o’clock yesterday?
 4. My sister was practising the piano when I came home.
 5. The girl fell and hurted herself while she was riding the bicycle.
 6. Minh was standing under the tree when he heard an explosion.
 7. Did her aunt take her to see Binh Minh aquarium last month?

III. Tìm và sửa lỗi sai

 1. bought ➔ buy
 2. escape ➔ escaped
 3. was talk ➔ was talking
 4. just talked ➔ were just talking
 5. broke ➔ break
 6. turn ➔ turned
 7. prepared ➔ was preparing
 8. was planting ➔ planted
 9. were ➔ was
 10. was talking ➔ were talking

Trên đây là những bài tập tổng hợp về thì Quá khứ đơn và Quá khứ tiếp diễn. Đây là 1 trong những thì có sự nhầm lẫn khá cao và đòi hỏi kiến thức thật chắc mới có thể giải quyết được các dạng bài tập.

Chúc bạn học thật tốt và đạt kết quả cao!

XEM THÊM:

 

Viết một bình luận

Designed by vuonlanhuyenvinh.com DMCA.com Protection Status