Bỏ túi những quy tắc TRỌNG ÂM thông dụng trong Tiếng Anh

Đối với tiếng việt – ngôn ngữ mẹ đẻ, việc hiểu và phát âm vô cùng đơn giản, nhưng với tiếng Anh là ngôn ngữ từ một âm tiết trở lên (đa âm tiết). Do vậy, âm đầu trong Tiếng Anh luôn được phát âm khác với âm tiết sau: mạnh hơn, cao hơn, dài hơn. Người ta gọi đó là trọng âm trong tiếng anh. Để hiểu rõ hơn về quy tắc, mời bạn đọc cùng tham khảo bài viết dưới đây nhé!

Âm tiết là gì?

Mỗi từ đều được ghép nối từ các âm tiết. Âm tiết nói đơn giản chính là phát âm, nó bao gồm một nguyên âm (u, e, o, a, i) và các phụ âm đi kèm (b, c, d, m, t, k, l, n , h, x, z, j, …) đứng trước và sau (có những trường hợp các nguyên âm chỉ đứng một mình hoặc phụ âm có thể đứng trước hay sau nguyên âm). Một từ có thể được cấu thành từ một âm tiết trở lên

Ex:

* hi / hī /: một âm tiết

* hello / həˈlō /: hai âm tiết

* parody /ˈpærədɪ/: ba âm tiết

* education /ˌejəˈkāSHən/: bốn âm tiết

Trọng âm là gì?

Trọng âm là âm tiết được nhấn mạnh trong từ khóa. Ký hiệu trong phiên âm quốc tế là đặt dấu (‘) phía đằng trước của âm tiết được nhấn mạnh.

Ex:

* emperor /ˈempərə/: trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất

* mimosa /mɪˈməʊzə/: trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai

Trọng âm

Vai trò của trọng âm

Trọng âm có vai trò rất quan trọng trong kỹ năng nói và nghe. Bởi khi người nói không xác định đúng thì người nghe sẽ không biết đối phương nói gì hoặc hiểu sai nghĩa của từ. Trong tiếng anh có nhiều từ được viết giống nhau, nhưng sẽ phân biệt được khi đặt trọng âm khác nhau.

XEM THÊM:

Quy tắc trọng âm

Động từ 2 âm tiết

+ Trường hợp âm rơi vào âm tiết thứ nhất : ‘answer, ‘enter, ‘happen, ‘offer, ‘open, ‘visit…

+ Trường hợp âm rơi vào âm tiết thứ hai : be’gin, for’give, in’vite, a’gree, …

Danh từ có 2 âm tiết

+ Trường hợp âm rơi vào âm tiết thứ nhất : ‘father, ‘table, ‘sister, ‘office, ‘moutain…

+ Trường hợp âm rơi vào âm tiết thứ hai : ad’vice, ma’chine, mis’take, ho’tel.

Tính từ có 2 âm tiết

+ Trường hợp âm rơi vào âm tiết thứ nhất : ‘happy, ‘busy, ‘careful, ‘lucky, ‘healthy,…

Quy tắc trọng âm

+ Trường hợp âm rơi vào âm tiết thứ hai : a’lone, a’mazed,…

Động từ ghép

+ Có âm rơi vào âm tiết thứ hai: be’come, under’stand, overflow,…

Danh từ ghép

+ Có âm rơi vào âm tiết thứ nhất : ‘doorman, ‘typewriter, ‘greenhouse

Những trường hợp khác của trọng âm

Trọng âm rơi vào chính các âm tiết trước cá từ: sist, cur, vert, test, tain, tract, vent, self

ex: e’vent, con’tract, pro’test, per’sist, main’tain, her’self, o’cur…

Các từ kết thúc bằng đuôi như: how, what, where, …. thì sẽ được nhấn vào âm tiết đầu

ex: ‘anywhere, ‘somehow, ‘somewhere ….

Các từ 2 âm tiết bắt đầu bằng chữ A được nhấn vào âm tiết thứ 2

ex: a’bout, a’bove, a’gain a’lone,  alike, ago…

Các từ tận cùng bằng các đuôi – trọng âm nhấn vào âm tiết ngay truớc nó

etysophyeousianiasmical
itygraphyicsioriumible
icallyionuousiarience
iencysionierularient
logyiouscialulumic

+ Một số trường hợp ngoại lệ như: ‘cathonic, ‘lunatic, , ‘arabi, ‘politics, a’rithmetic…

Các từ kết thúc bằng đuôi: ate, cy*, ty, phy, gy

+ Trường hợp 2 âm tiết thì nhấn vào âm tiết thứ 1

+ Trường hợp 3 âm tiết trở lên thì nhấn vào âm tiết thứ 3 từ cuối lên.

ex: Com’municate, ‘regulate ‘classmat,, tech’nology, e`mergency, ‘certainty ‘biology pho’tography, …

+ Một số trường hợp ngoại lệ như: ‘accuracy,…

Các từ có đuôi bằng: ade, ee, ese, eer, ette, oo, oon , ain (chỉ động từ), esque, isque, aire, mental, ever, self – trọng âm của từ sẽ được nhấn vào chính nó.

+ Một số trường hợp ngoại lệ như: ‘coffee, com’mitee…

Các từ chỉ số lượng nhấn trọng âm ở từ cuối kết thúc bằng đuôi “teen”, ngược lại sẽ nhấn âm ở từ đầu nếu kết thúc bằng đuôi “y”

Các tiền tố (prefix) và hậu tố không mang trọng âm và được nhấn mạnh ở từ gốc

+ Một số trường hợp ngoại lệ như: ‘statement/’ understatement, ‘ground/ ‘underground,…

Trường hợp từ có 3 âm tiết

Động từ có 3 âm tiết

+ Có âm nằm ở âm tiết thứ 2 nếu âm tiết thứ 3 có nguyên âm ngắn và kết thúc bằng 1 phụ âm

+ Có âm nằm ở âm tiết thứ nhất nếu âm tiết thứ 3 là nguyên âm dài hoặc nguyên âm đôi hay kết thúc bằng 2 phụ âm trở lên.

Danh từ có 3 âm tiết

+ Đối với danh từ có ba âm tiết: nếu âm tiết thứ hai có chứa âm /ə/ hoặc /i/ thì trọng âm sẽ rơi vào âm tiết thứ nhất.

+ Nếu các danh từ có âm tiết thứ nhất chứa âm ngắn (/ə/ hay/i/) hoặc có âm tiết thứ hai chứa nguyên âm dài/ nguyên âm đôi thì rơi vào âm tiết thứ hai.

Tính từ có 3 âm tiết – tương tự như danh từ

Hy vọng những thông tin về quy tắc trọng âm trên sẽ giúp ích cho việc học tiếng anh của bạn.

Bạn hãy ghé thăm neu.com.vn thường xuyên nhé!

Viết một bình luận

Operated by toptenvietnam.com DMCA.com Protection Status