Cấu trúc & Những cách sử dụng phổ biến Wish trong Tiếng Anh

Động từ “Wish” thường được sử dụng trong câu để bày tỏ ước muốn trong hiện tại, quá khứ hay tương lai của chủ thể. Tuy nhiên, trong từng trường hợp khác nhau, khi được kết hợp với những động từ và được sử dụng trong các dạng câu, “wish” cũng có thể mang những ý nghĩa và có cách sử dụng hoàn toàn khác.

“Wish” được sử dụng trong các thì

Với từng thì hiện tại, quá khứ và tương lai khác nhau, động từ “wish” được sử dụng lại có cấu trúc và mang những nội dung khác nhau.

Thì hiện tại

Động từ wish có thể được sử dụng để thể hiện mong ước một điều gì đó không có thật ở hiện tại hoặc giả định một điều trái ngược so với thực tế. Cách dùng này giống với cấu trúc câu điều kiện loại II.

Ngoài ra, để nói về điều ước của bản thân, chúng ta có thể thay I wish bằng if only.

Công thức:

Khẳng định: S + wish(es) + S + V2/-ed + O (to be: were / weren’t)

Phủ định: S + wish(es) + S + didn’t + V1

= IF ONLY + S+ V (simple past)

Ví dụ:

 • I can’t swim. I wish I could swim.

Cách dùng wish

 • If only you were here

Chú ý :

 • Động từ ở mệnh đề sau luôn được chia ở thì quá khứ đơn.
 • Động từ “Be” được sử dụng ở dạng giả định cách, tức là ta chia “BE=WERE” với tất cả các chủ ngữ.

Thì quá khứ

Động từ “wish” ở quá khứ dùng để diễn tả những mong ước về một sự việc không có thật ở quá khứ, hay giả định một điều ngược lại so với thực tại đã xảy ra ở quá khứ. Thường là để diễn tả sự nuối tiếc với tình huống ở quá khứ.

Công thức:

Khẳng định: S + wish(es) + S + had + V3/-ed
Phủ định: S + wish(es) + S + hadn’t + V3/-ed
= IF ONLY + S + V ( P2)
S + WISH+ S + COULD HAVE + P2 = IF ONLY+ S + COULD HAVE + P2

Ví dụ:

 • She wishes she had had enough money to buy the house.
 • I wish I handn’t failed my exam last year. (The fact that I failed my exam).
 • If only I had gone by taxi ( I didn’t go by taxi).

Chú ý: Động từ ở mệnh đề sau wish chia ở thì quá khứ hoàn thành.

Thì tương lai

Động từ “wish” ở tương lai dùng để diễn tả những mong ước về một sự việc trong tương lai. Chúng ta sử dụng câu ước ở tương lai với mong muốn ai đó, sự việc gì đó sẽ tốt đẹp hơn trong tương lai.

Công thức:

Khẳng định: S+ wish(es) + S + would + V1
Phủ định: S + wish(es) + S + wouldn’t + V1
IF ONLY + S + would/ could + V (bare-infinitive)

Ví dụ:

 • She wishes they would buy thay toy.
 • I wish you woudn’t leave the door open.
 • If only I would take the trip with you next week.

Chú ý:

Đối với chủ ngữ chủ ngữ số nhiều, chúng ta sử dụng wish. (Ví dụ: They wish, Many people wish,…). Đối với chủ ngữ số ít, chúng ta sử dụng wishes. (Ví du: He wishes, the boy wishes,…)

Động từ ở mệnh đề sau ta chia ở dạng nguyên thể vì đứng trước nó là Modal verbs would/could.

Ước với Wish

Một số cách sử dụng khác 

 • Dùng với would

Dùng để phàn nàn về 1 thói quen xấu: S + wish + would + V
Eg: I wish Peter wouldn’t chew gum all the time.

Hoặc dùng I wish + Sb + would do St để diễn tả 1 điều mà chúng ta muốn điều đó xảy ra.

Eg: I wish the police would do something about these people!

 • Đôi khi người ta còn dùng “wish to” theo cách nói hơi mang tính hình thức để thay cho “want to”.

Eg:

 • I wish to make a complaint.
 • I wish to see the manager.
 • Với một cụm danh từ đứng sau để đưa ra một lời chúc mừng, mong ước.

Eg:

 • I wish you a happy new year
 • She wishes him a good health

Động từ Wish được sử dụng rất nhiều trong giao tiếp Tiếng Anh hàng ngày. Chính vì thế bạn cần phải thuộc lòng cấu trúc wish để sử dụng thật sự thành thạo Tiếng Anh. Hi vọng rằng những kiến thức chia sẻ trên sẽ giúp các bạn thành công!

XEM THÊM:

5/5 - (2 bình chọn)

Originally posted 2020-06-02 09:34:43.

Viết một bình luận

Powered by kế toán hà nội