3 tài khoản thiết yếu của đời người

Đời người khi sinh ra, trải qua một cuộc đời thăng trầm, cuối cùng rồi ai cũng phải đi theo quy luật sinh – lão – bệnh – tử, thế là xong một kiếp người. Mỗi một con người nếu tích đủ 3 tài khoản thiết yếu của đời người thì cả cuộc đời bạn không phải lo lắng bất cứ điều gì

3 tài khoản thiết yếu của đời người
3 tài khoản thiết yếu của đời người
  1. 🌿Tài khoản ngân hàng nơi giữ gìn của cải vật chất để đảm bảo nhu cầu cơ bản nhất của một con người.
  2. 🌿Tài khoản niềm tin nơi gìn giữ uy tín, danh phẩm của một người. Tài khoản này chính là nơi gìn giữ những quyền trợ giúp mà bạn có thể dùng khi gặp bất cứ hoạn nạn nào trên đời.
  3. 🌿Tài khoản phước đức, nơi gìn giữ sự may mắn, phước báu. Khi mà tất cả các loại vật chất hay quý nhân đều không thể giúp đỡ được bạn, thì chúng ta sẽ rút phần phước của mình ra dùng.

Có rất nhiều người sẵn sàng quy đổi niềm tin, phước đức chỉ để làm thật đầy tài khoản ngân hàng của mình. Dĩ nhiên đây là đánh đổi công bằng, được thực hiện một cách sòng phẳng giữa bạn và cuộc đời.

Nhưng đến khi cuộc đời gặp họa thì mới hiểu tài khoản ngân hàng đôi khi không giúp được gì cho bạn. Tiền tài thật nhiều nhưng cuối cùng không có phước hưởng.

Cũng có rất nhiều người chưa tích nhưng đã mượn trước để dùng, thì đây là một món nợ của bạn với cuộc đời. Sử dụng rồi thì phải làm tích lũy để trả lại, không thể không trả.

Tiền thì có thể quỵt, niềm tin có thể dối trá nhưng phước đức mà nợ thì nghiệp chướng sẽ đổ lên đời. Cuộc đời mà xiết nợ rồi thì chỉ có từ khổ cho tới bất hạnh.

Cái giá phải trả của ngân hàng đã rất cao rồi, lãi suất của niềm tin và phước đức còn cao hơn nữa. Trả bằng mồ hôi, trả bằng nước mắt và đôi khi là cả máu.

Hãy cẩn thận với các món nợ mà bạn mượn trước. Đời này có vay có trả rất sòng phẳng và không nhẹ tay với ai có ý muốn quỵt nợ đâu!!

Tiếng Lòng

Viết một bình luận

Operated by trangtrida.com DMCA.com Protection Status