Home Status hay Ý nghĩa bá đạo của cmm là gì, dcmm là gì? [UPDATE 2019]