Home Status hay #99 Tus Thả Thính bằng Nghề nghiệp Cực độc, Cực chất